Lojistik, en basit tanımı ile bir ürünün ya da malın bir noktadan bir diğer noktaya ulaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Bu ulaşımın planlanmasına ürünün yapısı, ürünün lojistiği için ayrılan bütçe, ürünün bulunduğu lokasyon ve ürünün ulaştırılması gereken lokasyon, süre, süreç, iklimsel koşullar gibi yönetilmesi gereken pek çok faktör devreye girmektedir. İşte lojistik hizmet sağlayan tedarikçinizin uzmanlığı bu unsurların görünür, görünmez tüm bileşenleri ile ele alınıp doğru şekilde yönetilip yönlendirildiği noktalarda kendisini göstermektedir.

Denizyolu taşımacılığı tarifeli ve tarifesiz denizyolu taşımacılığı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dünyada dış ticaret hacminin yaklaşık değer olarak 2/3, miktar olarak 1/4’ü denizyolu ile tarifeli olarak taşınmaktadır. Bunun nedeni, tarifeli denizyolu taşımacılığında taşınan malların kıymetli olması ve sunulan hizmetlerin tarifesiz denizyolu taşımacılığına göre daha düzenli ve iyi olmasıdır. Denizyolu taşımacılığı ile çok büyük miktarda kuru yük, likit ve gaz, konteynerlenebilen malzemeler taşınmaktadır. Bunlara ek olarak, hız faktörünün çok önemli olmadığı düşük değerli ürünlerin taşınmasında da denizyolu taşımacılığı tercih edilmektedir.

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞININ TERCİH EDİLME SEBEPLERİ

  • Sanayi hammaddesini oluşturan yükler, denizyolu ile tek seferde ve büyük miktarlarda taşınabilmektedir. Bu açıdan denizyolu taşımacılığı diğer taşımacılık türlerine göre daha ekonomiktir.
  • Uluslararası taşımacılıktaki en güvenli lojistik türüdür. Özellikle karayolu ve havayolu taşımacılığında, ülkeler arası taşıma yapılırken, diğer ülkelerin karayolu ve havayolu sahaları kullanılmakta ve bu durum zaman zaman gerginliklere sebep olabilmektedir. Bu da ticareti olumsuz yönde etkilemektedir. Oysa ki denizyolu lojistiğinde ülkeler arası sınır aşımı problemi yaşanmamaktadır. Bu da büyük avantaj sağlamaktadır.
  • Yine tek seferde yüksek miktarlarda yük taşınabilme özelliği sebebiyle diğer taşımacılık türlerine göre enerji tüketimi azdır. Bu da hem maliyetler hem de doğal kaynaklar açısından olumlu etki yaratmaktadır.
  • Denizyolu taşımacılığının değişken maliyetleri oldukça azdır ve karayoluna göre yedi kat, demiryoluna göre üç buçuk kat daha ucuz; yakıt tüketimi bakımından da, karayolundan dört kat, demiryolundan iki kat daha ucuzdur.
  • Gelişmiş yükleme, boşaltma teknikleri ve limanların yapısal özellikleri sebebiyle denizyolu ile yapılan taşımacılık çok daha hızlıdır.