Karayolu Taşımacılığı Nedir

Yüklerin güvenli, çabuk, sağlam, ekonomik ve verimli biçimde hareketine imkan sağlayan ulaşım sistemidir. Başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız bir taşımaya olanak sağlaması, öteki taşıma türlerine kıyasla daha hızlı olması ve özellikle kısa mesafeli taşımalarda nispeten ucuz olması nedeniyle bazı avantajlara sahip olan taşıma modudur.

Karayolu Taşımacılığın Önemi

Günümüzde taşımacılık alanında en çok tercih edilen kara yolu taşımacılığıdır çünkü kara yolu taşımacılık güvenilirdir, hem yaygın olarak kullanılır hem de daha fazla yükün taşınmasını sağlayabilmektedir. Bir ev taşınmasından, bir fabrikanın taşınmasına kadar her tip taşımacılık kara yolu taşımacılığıyla gerçekleşmektedir. Gerek kolaylık acısından gerek fiyat acısından daha cazip olan karayolu taşımacılığı bu sektörde kullanımı en yaygın taşıma şeklidir.

Oldukça esnek olan bu taşımacılık türünde yükleme ve boşaltma işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi, tarifeli yüklemelerin sıkça yapılabilmesi, kapıdan kapıya hizmet verilebilmesi, kısa sevk süreleri gibi sebepler tercih edilme nedenidir. Kötü hava koşullarından kolaylıkla etkilenmesi, trafik ve çevresel faktörlerden etkilenmesi olumsuz yönlerindendir.

Karayolu taşımacılığı küçük yüklerde havayolu, daha büyük yüklerde ise denizyolu ve demiryolu ile rekabet etmektedir. Ancak esnek ve çok yönlü kullanıma açık olmaları önemli bir avantaj sağlamaktadır. Başka bir deyişle, diğer ulaştırma sistemlerinin katkısına ihtiyaç duyulmaksızın taşıma kapıdan-kapıya yapılabilmektedir.

Karayolu Taşımacılığının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Avantajları

 •   Karayolu taşımacılığının en önemli avantajı düşük miktardaki ürünlerin kısa ve orta mesafelerde esnek ve hızlı bir biçimde    taşınmasına olanak vermesidir. Böylece firmalar sipariş bazlı çalışmanın getirmiş olduğu “Just in Time” teslimatlar yapabilme    olanağı sağlamaktadırlar.
 •   Ayrıca karayolu taşımalar ile limanlarda yaşanacak bekleme süreleri bypass edilmekte ve ürünlerin doğrudan müşterilerin    depolarına teslimatı sağlanabilmektedir. Kara yolunda da ürünler tıpkı deniz yolu taşımalarında olduğu gibi güven içerisinde      alıcılara ulaştırılabilmektedir.
 •   Terminal gereksinimi genellikle azdır.
 •   Tüm üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlamada yani kapıdan kapıya taşımacılıkta en elverişli yoldur.
 •   Uygun coğrafik koşullar altında ulaşım ağı neredeyse sınırsızdır.
 •   Hızlı servis olanağı sağlar.
 •   7 gün 24 saat yükleme-boşaltma-sefer yapabilme ve yükleme boşaltma işlemlerinde kolaylık sağlar.
 •   Araç planlama ve bulma kolaylığı, sık sefer yapabilme özelliğine sahiptir
 •   Göreceli olarak düşük elleçleme maliyeti ve hasar riski
 •   Kısa mesafede daha verimli ve ekonomiktir
 •   Çok farklı hacimlerde taşımacılık yapabilme
 •   Taşıma aracının büyük ölçüde göndericinin / taşıyıcının kontrolünde olması
 •   Taşıma hızını artırma ve azaltma olanağının bulunması
 •   Çıkış ve varış zamanlarını kolay ayarlayabilme

Dezavantajları

 • Karayolu taşımalarının en önemli dezavantajı, diğer taşıma modlarına göre pahalı taşıma maliyetlerine sahip olmalarıdır.
 • Diğer modlara oranla altyapı yatırımları daha azdır.
 • Tek seferde taşınan yük miktarının az olması
 • Ağırlık sınırlamaları
 • Kötü hava koşullarından etkilenme
 • Gidiş ve dönüş yükü dengesine karşı duyarlı olması
 • Yüksek hacimli çıkışlarda ekipman yetersizliği
 • Kaza riskinin fazla olması
 • Çevre kirliliği, trafik yoğunluğu ve daha fazla kara parçası kullanımı ve alt yapı gerektirmesi
 • Pazar dalgalanmalarında fiyat belirsizliği