1. Yetki Belgesi Nedir?

Ticari araçlar ile gerçek ve tüzel kişilere yolcu ve yük taşıması için çalışma izni veren ve Ulaştırma Bakanlığı’nın düzenlediği belgenin adıdır.

TİO Belgesi ( Taşıma İşleri Organizatörlüğü ) Nedir ?

Bu yetki belgesinin amacı demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu veya toplu taşımacılık , depolama , alanın da çalışacak şahıs veya şirketlerin hak ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir yetki belgesidir.

·        Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi (TİO) olan şirketlerin sağladığı yeterlikler ;

·        Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma işleri organizatörlüğü yapabilmek için 183.000 TL Yetki Belgesi harcı ödemiş, En az 300.000 TL öz sermayeye sahip, Şirket bünyesinde uluslar arası Üst Düzey Yönetici (UDY3) belgesine sahip profesyonel yöneticiler çalıştırıyor olması ile Uluslararası ve Yurtiçi Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu, Depolama  hizmetleri  organizatörlüğü yapma imkanı verir.

Taşıma İşleri Organizatörü Yetki Belgesi (TİO) olmayan organizasyonlardaki cezalar nelerdir ?

26. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen TİO Yetki Belgesine sahip olmadan Taşıma İşleri Organizatörlük faaliyeti gerçekleştirenlere her tespit halinde 15.000 TL (on beş bin Türk Lirası) idari para cezası uygulanmaktadır. 13 ncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ilgili Üst Düzey Yönetici tarafından alınması gereken ÜDY belgesinin mevcut olmaması durumunda 2.000 TL (İki bin Türk Lirası) yine aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca istihdam edilen ilgili Orta Düzey Yöneticilerde bulunması gereken ODY Belgesinin mevcut olmaması halinde , 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) idari para cezası kesilmektedir. Bakanlık, işletmenin 8 inci ve 13 üncü maddelerde istenilen mali ve mesleki yeterlilik şartlarındaki eksikliklerin tespiti üzerine verilen 6 ay eksiklik giderme mühleti sonunda da kendisinden kaynaklanan nedenlerle yerine getiremeyeceğini tespit etmesi halinde yetki belgesini iptal eder 16 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası) 16 ncı maddenin onuncu fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası) 16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası)